Wybory ławników sądowych w Częstochowie zakończone na lata 2024-2027

W Częstochowie doszło do zmiany składu ławników w lokalnych sądach. Decyzję o wyborze nowych ławników dla kolejnej kadencji, która potrwa od 2024 do 2027 roku, podjęła Rada Miasta podczas swojego najnowszego posiedzenia.

Łącznie samorząd miasta zdecydował o wyborze 73 osobników na stanowisko ławnika. Z tych osób, 50 zostanie delegowanych do pracy w Sądzie Okręgowym. Kolejne cztery osoby zasymilują się z funkcjonowaniem Okręgowego Sądu Pracy. Osiem ławników zaangażuje się w prace Sądu Rejonowego, natomiast jedenastu pozostałych będzie pełniło obowiązki w Rejonowym Sądzie Pracy w Częstochowie.