Wyniki Budżetu Obywatelskiego Częstochowy na przyszły rok: Zwyciężyła pomoc dla zwierząt

Zakończyło się głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Częstochowy, dzięki czemu znamy już projekty, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wśród mieszkańców Częstochowy największe poparcie, bo aż 19 725 głosów, zdobyła inicjatywa pod hasłem „Pomoc dla zwierząt przebywających w Częstochowskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt – Nie kupuj – adoptuj”. Niemniej jednak, to zaledwie jeden z licznych projektów, które mają na celu wsparcie tych, którzy tego potrzebują.

Prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk, w swojej wypowiedzi wyraził radość z wyników głosowania. Podkreślił, że mieszkańcy miasta wykazali dużą empatię i dojrzałość, decydując o kierunku inwestowania publicznych pieniędzy. Z jednej strony, wykazali oni współczucie dla losu zwierząt potrzebujących pomocy, z drugiej – zadbali o rozwój kultury oraz infrastruktury sportowej poprzez wsparcie projektów dotyczących doposażenia bibliotek i obiektów sportowych. Prezydent zwrócił również uwagę na to, że po analizie frekwencji okazało się, że liderem w tym zakresie jest dzielnica Kiedrzyn.

Agata Wierny, kierowniczka Referatu Dialogu i Praw Człowieka, komentując wyniki głosowania, podkreśliła chęć mieszkańców do aktywnego udziału w życiu miasta i wpływania na jego kształtowanie. Zdaniem Agaty Wierny, większa frekwencja niż w ubiegłym roku jest dowodem na to, jak ważne dla częstochowian jest to, jak rozwija się i zmienia ich miasto. Wnioski płynące z wyników głosowania świadczą według niej o ogromnej mądrości i wrażliwości tych, którzy oddali swój głos.