Wzajemne porozumienie polityków Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy na rzecz dobra mieszkańców Częstochowy

Podczas spotkania z prezydentem Częstochowy, Krzysztofem Matyjaszczykiem, które odbyło się w piątek, liderzy Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej Lewicy podpisali umowę koalicyjną. Zadeklarowali jednoznacznie, że ich głównym celem w obecnej kadencji samorządu będzie aktywne działanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców miasta.

W ramach zawartej umowy, strony zobowiązały się do intensywnej współpracy mającej na celu nie tylko zwiększenie poziomu jakości życia mieszkańców Częstochowy, ale też umocnienie poczucia bezpieczeństwa. Zadeklarowano również dążenie do rozwoju miasta i umocnienia jego pozycji na mapie samorządowej Polski.

Umowę koalicyjną z ramienia Koalicji Obywatelskiej podpisali: minister zdrowia Izabela Leszczyńska, przewodnicząca klubu radnych KO Joanna Rekwirewicz oraz Łukasz Pabis. Z kolei reprezentantami Nowej Lewicy byli: wiceprzewodniczący rady miasta Częstochowy Łukasz Kot oraz przewodniczący klubu radnych Nowej Lewicy w Radzie Miasta Częstochowy Dariusz Kapinos. Podpis prezydenta Częstochowy, Krzysztofa Matyjaszczyka, dopełnił formalności.

Podczas spotkania, przedstawiciele obu partii podkreślali, że kooperacja ma służyć realizacji szeregu celów. Wśród nich wymieniono tworzenie lepszych miejsc pracy, kontynuację programu budowy mieszkań komunalnych i lokali w ramach TBS, rozwijanie komunikacji miejskiej, wszechstronne wsparcie dla seniorów, stworzenie uniwersyteckiego szpitala klinicznego oraz poprawę standardu lokalnego systemu edukacji.