Wspólna kadencja Częstochowskiej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej w Częstochowie potwierdzona

Plotki, które krążyły od czasu ogłoszenia wyników wyborów, okazały się prawdą. W Częstochowie dojdzie do wspólnych rządów Częstochowskiej Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej. Obie grupy polityczne złożyły podpisy na umowie koalicyjnej i spotkały się już z prezydentem miasta, Krzysztofem Matyjaszczykiem. Wiadomo również, że Łukasz Kot reprezentujący Lewicę oraz Łukasz Pabiś z Koalicji Obywatelskiej będą wiceprezydentami. Imię i nazwisko trzeciego zastępcy nadal pozostaje nieznane.

Umowę koalicyjną z ramienia Koalicji Obywatelskiej zatwierdzili: minister zdrowia Izabela Leszczyńska, przewodnicząca klubu radnych KO Joanna Rekwirewicz oraz Łukasz Pabiś. Podobnie postąpili przedstawiciele Nowej Lewicy: lider formacji Łukasz Kot oraz Dariusz Kapinoskii, szef klubu radnych Nowej Lewicy w częstochowskim samorządzie miasta. Umowę parafował również Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

Umowa obliguje strony do wspólnej pracy na rzecz podniesienia jakości życia i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, promocji dalszego rozwoju miasta oraz wzmocnienia pozycji Częstochowy na mapie samorządowej Polski.

Wśród głównych celów koalicji znajdują się: tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy, kontynuacja budowy mieszkań komunalnych i powiększanie oferty TBS, rozwijanie transportu publicznego, wszechstronne wsparcie dla seniorów, utworzenie szpitala uniwersyteckiego, podnoszenie jakości lokalnego systemu edukacji. Ważnym punktem umowy jest również poprawa stanu dróg lokalnych, rozbudowa miejskiej infrastruktury sportowej, intensyfikacja działań na rzecz redukcji niskiej emisji oraz zwiększania obszarów zieleni, kładzenie większego nacisku na konsultacje społeczne oraz poprawa bezpieczeństwa w mieście.