Wznowienie zajęć dla seniorów w Częstochowie po przerwie spowodowanej pandemią

Po przymusowej przerwie związanej z globalnym wybuchem pandemii, Częstochowa powitała na nowo swoje programy dla osób starszych. Zajęcia odbywają się w ramach inicjatywy „Pogodna jesień – starzej się zdrowiej”. Jest to skoncentrowane na zdrowiu i rekreacji przedsięwzięcie, które umożliwia seniorom częstochowskim bezpłatne uczestnictwo w różnorodnych aktywnościach ruchowych i profilaktycznych.

Sala Sportowa w Częstochowie rozpoczęła pierwsze zajęcia po przerwie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności seniorów.

Program jest prowadzony we współpracy przez kilka organizacji: Stowarzyszenie Sportowa Częstochowa, Częstochowskie Amazonki, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Fundacja Dla Rozwoju. Mateusz Wierzbicki ze Stowarzyszenia Sportowa Częstochowa podkreśla, że dla seniorów przygotowano zajęcia takie jak gimnastyka czy zumba.

Wcześniejsze edycje tego programu były realizowane od 2015 roku do 2019 roku. Przez ten czas ofertę programu wykorzystało około 40 tys. osób.