Zawarcie umowy o współpracy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Politechniką Częstochowską

W dniu poniedziałkowym doszło do formalizacji porozumienia o współpracy między dwiema instytucjami z Częstochowy: lokalnym klubem piłkarskim Raków oraz najstarszą i największą wyższą uczelnią w regionie, czyli Politechniką Częstochowską. Uczelnia ta nie tylko odgrywa kluczową rolę w kształceniu przyszłych inżynierów, ale również stanowi ważny punkt na mapie nauki w Polsce dzięki swojemu ośrodkowi badawczemu. Obecnie, na Politechnice Częstochowskiej edukację zdobywa około 5000 studentów, w tym znaczna liczba osób z innych krajów, które studiują w ramach programów wymiany, takich jak Erasmus.

Jak stwierdził Dawid Krzętowski, wiceprezes Rakowa Częstochowa, klub był już obecny na terenie uczelni w poprzednim sezonie. Widać to było między innymi podczas organizowanej przez studentów akcji krwiodawstwa, na której pojawiły się symbole klubu – jeden z piłkarzy oraz maskotka czwartoligowego zespołu. Teraz cieszy go fakt, że współpraca pomiędzy Rakowem a Politechniką będzie jeszcze bardziej rozbudowywana. Współpraca ta ma na celu przede wszystkim wzajemną promocję obu stron. Ponadto, studenci uczelni, którzy wykażą zainteresowanie sportem i spełnią określone kryteria, otrzymają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności trenerskich w ramach Małej Akademii Rakowa.