Zmiana na stanowisku prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie

Znakomite zmiany są na widoku w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, gdzie zbliża się koniec okresu sprawowania funkcji przez obecnego prezesa. Właściwie jest już czas na przekazanie stery innej osobie.

Sędzia Dariusz Mazur, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wystosował wniosek do sądu w Częstochowie. Jego celem jest zorganizowanie zgromadzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Częstochowie, które ma na celu wybranie 2-3 kandydatów do objęcia pozycji prezesa tej instytucji. Wszystko to ma związek ze zbliżającym się końcem kadencji obecnie urzędującego prezesa.

Jak informuje sędzia Dominik Bogacz, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, 26 stycznia 2024 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Głównym celem spotkania było wyłonienie kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie. Podczas posiedzenia zaproponowano dwóch sędziów: sędziego Jarosława Pocha, Przewodniczącego II Wydziału Karnego i sędziego Andrzeja Znaka, Przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego.

Podczas tajnego głosowania wzięło udział 44 sędziów. Sędzia Jarosław Poch zdobył poparcie 35 z nich, podczas gdy sędzia Andrzej Znak otrzymał 8 głosów. Dodatkowo, jeden głos został uznany za nieważny.

Dokumenty osobowe wybranych kandydatów zostały następnie przesłane do Ministra Sprawiedliwości. To właśnie on posiada uprawnienia do mianowania nowego prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie.