Zmiana statusu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie na Uniwersytet Europejski

Jana Długosz University w Częstochowie zyskał prestiżową pozycję jako Europejski Uniwersytet. Jakie są realne korzyści dla instytucji edukacyjnej z tej zmiany? Przede wszystkim, otwiera to drzwi do dalszej ekspansji i rozwoju. Jeden z najważniejszych efektów tej zmiany będzie możliwość uczestnictwa w obszernym projekcie europejskim, w którym uczelnia będzie współpracować z kilkoma innymi instytucjami edukacyjnymi na arenie międzynarodowej. Projekt ten ma wartość około 15 milionów euro.

Status Europejskiego Uniwersytetu został przyznany Uniwersytetowi Jana Długosza w Częstochowie. Co to oznacza dla uczelni?

– Przyznanie statusu Europejskiego Uniwersytetu w praktyce oznacza wzrost międzynarodowego charakteru naszej pracy, – wyjaśnia Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. – Jest to wzmocnienie relacji międzynarodowych w ramach konsorcjum składającego się z dziewięciu różnych uczelni. Reprezentuje to nowy poziom nie tylko współpracy, ale także jedności we wspólnych wysiłkach.