Historia zawarta w macewach – Cmentarz żydowski w Częstochowie

Sprawiający niemalże fantastyczne wrażenie cmentarz żydowski, położony na Złotej ulicy w Częstochowie, jest żywym świadectwem nieodległej historii tego miasta, której twórcami byli kiedyś wyznawcy judaizmu. Pomimo aktywnych działań mających na celu uporządkowanie tego miejsca, nekropolia ta nadal budzi trwogę, a jednocześnie rzuca w zachwyt swoim dzikim urokiem, gdzie natura zdaje się mieć pełną kontrolę.

Cmentarz żydowski w Częstochowie stanowi jedną z największych nekropolii żydowskich na terenie naszego kraju. Rozciąga się on na powierzchni wynoszącej około 8,5 ha i obecnie jest niemal całkowicie porośnięty lasem. Na jego terytorium znajduje się około 4–5 tysięcy nagrobków oznaczonych zarówno hebrajskimi jak i polskimi inskrypcjami, które w większości są gęsto oplatające przez dziki bluszcz.