155 tysięcy złotych dla miasta

Dzięki udziałowi w konkursie marszałkowskim w ramach Inicjatywy Antysmogowej, Częstochowa pozyskała 155 tys. zł na różne cele, w tym na zakup drona antysmogowego.

Wczoraj odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, w ramach którego przyznano wsparcie dla 31 zadań związanych z implementacją uchwały antysmogowej. Zastępca prezydenta, Piotr Grzybowski, podpisał umowę o dotacji dla Częstochowy w obecności marszałka województwa śląskiego, Jakuba Chełstowskiego.

Miasto otrzymało pomoc finansową w wysokości 50 tys. zł na przeprowadzenie kontroli palenisk domowych, które obejmować będą kompleksowe badanie próbek popiołu. Dodatkowo, Częstochowa otrzymała 105 tys. zł na zakup drona antysmogowego wyposażonego w kamery i systemy teledetekcyjne, które badają skład dymu z kominów. Pracownicy odpowiednio przeszkoleni będą pilotować drona.

Częstochowa będzie w najbliższym sezonie grzewczym monitorować przestrzeganie przepisów wynikających z uchwały antysmogowej. Działania będą polegać na badaniu rodzaju używanego urządzenia grzewczego oraz stosowanego paliwa. Podczas kontroli pobierane będą próbki popiołu z indywidualnych urządzeń grzewczych, które zostaną dokładnie zanalizowane w laboratorium, co pozwoli na identyfikację spalanego materiału.

Zakup drona będzie skutecznym wsparciem działań antysmogowych, umożliwiającym zdalny i stały monitoring poziomu pyłu i smogu w powietrzu w określonym obszarze. Sensor zainstalowany na dronie pozwoli na odczyt danych pomiarowych w czasie rzeczywistym, dostępnych na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych. Dzięki wstępnej konfiguracji, wyniki pracy drona można od razu przedstawić w postaci map i wykresów.

Mierzone substancje to pyły zawieszone (PM1, PM2,5, PM10), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), formaldehyd (CH2O), lotne związki organiczne (benzen C6H6) oraz ozon (O3).