Wotum zaufania dla prezydenta miasta za 2022 roku

Rada Miasta Częstochowa udzieliła burmistrzowi Częstochowy wotum zaufania za 2022 rok. Zatwierdziła również sprawozdanie finansowe za miniony rok.

Na posiedzeniu 25 maja 20 radnych głosowało za wotum zaufania i aboslutorium – na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu – a siedmiu było przeciw. Wcześniej odbyła się debata nad „Raportem o stanie miasta Częstochowy w 2022 roku”, poprzedzona prezentacją najważniejszych wskaźników raportu przez Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. W dalszej części prezydent przedstawił także najważniejsze warunki i korzyści związane z realizacją budżetu miasta na 2022 rok.

Raport o stanie miasta Częstochowy za 2022 r. prezentuje najważniejsze dane dotyczące naszego miasta w sferze społecznej, gospodarczej, finansowej oraz samorządowego zarządzania Częstochową. Raporty – po nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym – zastąpiły kilka lat temu coroczne sprawozdania z działalności, jakie przedstawiał prezydent miasta za rok miniony.