Uwaga! Zmiana numeru dla Centrum Zarządzania Kryzysowego

Od 1 maja br. będzie obowiązywał nowy numer telefonu kontaktowego do Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie – 34/3707800.

W związku z reorganizacją łączności telefonicznej „CENTREX” używanej na potrzeby Miejsko‑Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie 30 kwietnia br. zostaną wyłączone i przestaną działać obecne numery telefonów kontaktowych do MPCZK, czyli numery 343785100, 343785101 i 343785102 oraz fax. 343785103.

Nowy numer telefonu Miejsko-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego to 34 3707800 a numer faksu 34 3707181.

Do zadań Miejskiego i Powiatowego Centrum Kryzysowego należy:

1) Być czujnym przez całą dobę, aby zapewnić przepływ informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.

2) współpracować z centrami zarządzania kryzysowego organów administracyjnych;

3) Nadzorować nad funkcjonowaniem systemów detekcji i ostrzegania oraz systemów wczesnego ostrzegania mieszkańców.

4) Współpracować z organizacjami prowadzącymi monitoring środowiska.

5) współpracować z organizacjami ratowniczymi, poszukiwawczymi i humanitarnymi;

6) dokumentować działalność prowadzoną przez Centrum;

7) Wykonywanie pełnoetatowych misji wzmacniających gotowość obronną kraju.