W Miejskich Przedszkolach wyrastają ogrody dydaktyczne

W przedszkolach gminnych nr 16 i 37 zainaugurowano ogródki dydaktyczne, w których dzieci poprzez zabawę, obserwację i własne obcowanie z przyrodą poznają otaczający je świat. Wśród gości byli m.in. prezydent Częstochowy Krzysztof Matajszczyk, wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak, częstochowski radny Zdzisław Wolski, radna miasta Małgorzata Iżyńska oraz dyrektor ds. edukacji Rafał Piotrowski.

Podczas uroczystości przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny oraz wraz z zaproszonymi gośćmi posadziły nowe rośliny w ogródku przedszkola.

Adaptacja ogrodu przedszkolnego jest efektem realizacji projektu edukacyjno-ekologicznego „Kolory wiosny”. Rośliny zostały ufundowane przez Urząd Miasta Częstochowy. Każde przedszkole w Częstochowie otrzymało mini paczkę edukacyjnych roślin ogrodowych.