„Aktywna Mama” w Częstochowie

Co prawda program „Aktywne Mamy” realizowany z sukcesem przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie jeszcze się nie zakończył (zakończy się w grudniu br.), ale działania prowadzone z udziałem uczestników zostały podsumowane podczas oficjalnego spotkania.

Korzyści jakie płyną z pilotażu programu „Aktywne Mamy” jest aktywizacja 15 bezrobotnych kobiet powracających na rynek pracy po porodzie, urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim oraz na okresy bierności zawodowej związanej z rodzicielstwem, o których mowa powyżej.

„Bardzo się cieszę, że efektem udziału młodych mam w tym projekcie są miejsca pracy, które pozwalają im realizować się zawodowo. To dla nich niezwykle ważna kwestia, wzmacniająca je na każdej płaszczyźnie. Gratuluję więc urzędowi pracy pomysłu i skuteczności w pozyskaniu środków na ten cel. I jeszcze raz podkreślę, to ze wszech miar udana inicjatywa, która ma wiele punktów wspólnych z prowadzoną przez miasto polityką wspierania rodzicielstwa” – komentował prezydent.

Piotr Urbaniak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, prezentując wykonywane działania projektowe zwrócił uwagę na skuteczność pomocy dedykowanej kobietom powracającym po urodzenia dziecka do aktywności zawodowej.

„Na pewno nie był to program wielki w swoich rozmiarach. W naszym urzędzie realizujemy przecież duże, ponad milionowe projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ale zastosowane tym razem elementy wsparcia, dwie ścieżki, którymi mogły podążać aktywizowane kobiety, czyli ścieżka związana z zatrudnieniem u pracodawcy i ta związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej, wzmocniona elementami specyficznymi spowodowały, że mamy tak wspaniałe rezultaty programu” – podkreślał Piotr Urbaniak.