Apel o pomoc dla emerytowanego policyjnego konia Blue Bakera przez Stowarzyszenie Demokratyczna RP

Stowarzyszenie Demokratyczna RP, organizacja społeczna z siedzibą w Częstochowie, zwróciło się z prośbą do głowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizacja dąży do zapewnienia środków na utrzymanie emerytowanego policyjnego konia o imieniu Blue Baker. Okazało się niedawno, że zwierzę to nie jest już w stanie być utrzymywane ze środków policji, jak to ma miejsce w przypadku innych zwierząt pełniących służbę w mundurze. Miesięczne koszty utrzymania tego konia wynoszą około 800 złotych.

Petycja podpisana przez Stowarzyszenie Demokratyczna RP ukazała się na portalu 2 grudnia. Do tej pory zebrała ponad 250 podpisów osób popierających tę sprawę. Blue Baker został nabyty w październiku 2011 roku dla częstochowskiej drużyny konnej, jednej z najstarszych formacji policyjnych tego typu w Policji Polskiej. Zakup ten mógł się odbyć dzięki zaangażowaniu Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, na czele którego stał wówczas Andrzej Kornobis.

W związku z tym związkowcy z NSZZ Policjantów KMP Częstochowa traktują Blue Bakera jak pełnoprawnego członka swojej organizacji, żartobliwie nazywając go „związkowcem”.