Aplikacja do zgłaszania problemów miejskich – inicjatywa Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka

W miastach zdarzają się różne sytuacje wymagające szybkiej reakcji i interwencji odpowiednich służb miejskich. Czy to dla zapewnienia bezpieczeństwa, czy dla komfortu mieszkańców, konieczne jest efektywne zgłaszanie takich incydentów. W tym celu prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił koncepcję aplikacji mobilnej, która umożliwi mieszkańcom łatwe zgłaszanie problemów i usterek, które napotykają na co dzień. Wyraził on przekonanie, że dzięki tej aplikacji mieszkańcy będą mogli proaktywnie przyczynić się do tworzenia lepszego, bardziej przyjaznego środowiska miejskiego.

Pomysł na uruchomienie „interwencyjnej” aplikacji wyszedł od samego prezydenta. Dąży on do stworzenia platformy, która nie tylko umożliwi mieszkańcom zgłaszanie problemów, ale też poinformuje ich o sposobie ich rozwiązania. To narzędzie ma na celu zwiększyć zaangażowanie mieszkańców Częstochowy w poprawę jakości życia w swoim mieście.