Budimex zwycięzcą przetargu na budowę węzła drogowego w Częstochowie o wartości 241 mln zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu, to Budimex, ze swoją propozycją wartą około 241 milionów złotych brutto, został wybrany do realizacji projektu nowego węzła komunikacyjnego w Częstochowie. Kluczowym elementem inwestycji jest konstrukcja węzła przy al. Wojska Polskiego – DK-1.

Inwestycja to budowa nowego węzła drogowego u zbiegu Al. Wojska Polskiego i DK-1, a także planowanie nowej trasy dla DK-46, nazywanego również „Bugajską-Bis”, w mieście Częstochowie. Głównym celem tej inwestycji jest umożliwienie bezkolizyjnego zjazdu z alei Wojska Polskiego, czyli „starej jedynki”, jak też prowadzenie ruchu bezkolizyjnie nowym szlakiem krajowej drogi nr 46 w kierunku Olsztyna i Kielc. Inwestycja ta ma na celu poprawę przepływu ruchu tranzytowego z Opola do Kielc poprzez obszar miejski i usprawnienie ruchu między strefą przemysłową a drogami szybkiego ruchu, takie jak DK-91 i A1.

Nowa trasa, zgodnie z projektem, będzie przebiegać m.in. nad torami kolejowymi. Odpowiedzialnością wybranego wykonawcy będzie także budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu DK-91 i DK-46, modernizacja części al. Wojska Polskiego oraz budowa nowego odcinka DK-46 od granicy gminy Olsztyn pod Częstochową do nowego węzła. Projekt przewiduje także przygotowanie terenu do ewentualnej rozbudowy drugiej jezdni DK-46 pomiędzy DK-91 a przedłużeniem ul. Korfantego.