getto-warszawskie

Częstochowa: 79. rocznica wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

W miniony czwartek na Placu Samuela Willenberga w Częstochowie zebrały się tłumy mieszkańców, którzy pragnęli upamiętnić 79. rocznicę wybuchu powstania w Getcie Warszawskim. Wśród zebranych pojawili się także Ryszard Stefaniak – wiceprezydent Częstochowy i Jolanta Urbańska – wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Częstochowie.

Uroczystość związana z 79. rocznicą wybuchu powstania w Getcie Warszawskim odbyła się 21 kwietnia pod pomnikiem Pamięci Żydów Częstochowian na Placu Samuela Willenberga w Częstochowie. W trakcie uroczystości głos zabrał wiceprezydent Częstochowy, który opisywał tragiczne wydarzenia, jakie miały tutaj miejsce w 1943 roku.

Uczniowie częstochowskich szkół przedstawili bogaty program artystyczny

Należy zaznaczyć, że uroczystości w Częstochowie odbyły się dwa dni od daty wybuchu powstania w Getcie Warszawskim (czyli 21 kwietnia, a nie 19 kwietnia). Powodem tego był fakt, że tego dnia uczniowie i klasy miały dzień wolny od szkoły. Natomiast organizatorzy oczekiwali, że w wydarzeniu wezmą udział również młodsze pokolenia – aby mogły poznać tę burzliwą historię, a przy okazji mieć lepszą świadomość wydarzeń, jakie dzieją się teraz na Ukrainie.

Podczas uroczystości młodzież szkolna również miała swój wkład, przedstawiając treściwy program artystyczny. Wydarzenie zakończyło się tradycyjnym złożeniem pod pomnikiem kwiatów w postaci żółtych żonkili.

Organizatorem uroczystości było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce Oddział Częstochowa.

Jeżeli szukasz więcej informacji o Getcie Warszawskim, znajdziesz je na https://warszawainfo.pl.