Częstochowa: Impreza na rzecz promocji ekonomii społecznej i wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie

W mieście Częstochowa miało miejsce wydarzenie o nazwie Piknik Ekonomii Społecznej. Celem głównym organizacji tego spotkania było zwrócenie uwagi na znaczącą rolę, jaką odgrywają organizacje pożytku publicznego w kontekście wspierania różnych grup społecznych, które są narażone na wykluczenie.

Pomoc organizacji pożytku publicznego nie jest skierowana jedynie do tych, którzy borykają się z problemami związanymi z niepełnosprawnością. Również seniorzy oraz młodzież znajdują wsparcie w ramach działalności takich podmiotów. Przestrzeń, jaką stwarzają one, umożliwia pomoc i rozwój tym grupom osób, które mogą doświadczać trudności w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.