Częstochowa otrzymuje dodatkowe fundusze na likwidację niebezpiecznych odpadów przy ul. Filomatów

W hali znajdującej się w Częstochowie przy ulicy Filomatów, zutylizowane zostaną niebezpieczne odpady. Wcześniej miasto zdobyło 27,4 mln zł wsparcia finansowego od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a teraz do tej kwoty dołoży się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przekaże kolejne 10,3 mln zł na ten cel.

Warto wspomnieć, że od maja 2018 roku na terenie dawnej fabryki Wełnopolu w Częstochowie zgromadzone są tony niebezpiecznych substancji chemicznych. Wyniki badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykazały obecność wielu szkodliwych związków, takich jak alkohole alifatyczne, ketony i ich pochodne, węglowodory aromatyczne, w tym ksyleny, węglowodory alifatyczne, kwasy karboksylowe oraz estry i etery alifatyczne, aceton czy etylobenzen.

W związku z tą sprawą prowadzone jest śledztwo mające na celu rozbicie tzw. „mafii śmieciowej”. Dotychczas zatrzymano kilka osób, które będąc członkami tej grupy przestępczej, wynajmowały hale magazynowe i inne nieruchomości bez pokrycia czynszu. Następnie, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, przechowywali w nich odpady o łącznej masie przekraczającej 4 500 ton. Odpady te porzucone zostały w miejscach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Jedno z takich nielegalnych składowisk zlokalizowane jest właśnie przy ulicy Filomatów w Częstochowie.