Odnowiona wojenna mogiła inteligencji żydowskiej odsłonięta w Częstochowie

W Częstochowie, podczas Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, uroczyście zaprezentowano odrestaurowaną mogiłę wojenną inteligencji żydowskiej, która została brutalnie zamordowana przez hitlerowskich oprawców dnia 20 marca 1943 roku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez oddział częstochowski Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, a w ceremonii uczestniczyli m.in. przedstawiciele ambasady Izraela w Polsce, w tym Elena Lagutin.

Alon Goldman, przewodniczący Związku Żydów Częstochowian w Izraelu, wyraził swoje podziękowania za pielęgnowanie pamięci ofiar oraz troskę o zachowanie miejsc spoczynku członków żydowskiej społeczności. W trakcie uroczystości głos zabrali również reprezentanci samorządu Częstochowy, którzy chcieli wspólnie uczcić pamięć zamordowanych i wyrazić swoje zaangażowanie w dbanie o dziedzictwo kulturowe miasta.

Wspólne uczestnictwo przedstawicieli różnych środowisk oraz wysiłki na rzecz odnowienia i ochrony miejsca pochówku świadczą o nieustającym dążeniu do przeciwdziałania zapomnieniu historii i upamiętnienia tych, którzy zginęli z rąk hitlerowskiego okupanta. Tego rodzaju inicjatywy mają na celu kultywowanie pamięci oraz wzmacnianie więzi pomiędzy społecznościami żydowskimi i polskimi, których wspólna historia została naznaczona przez okrutne działania nazistów.