Złote Gody dziewięciu małżeństw z Częstochowy

W Częstochowie odbyła się uroczystość jubileuszu Złotych Godów, podczas której dziewięć par małżeńskich świętowało ponad 50 lat wspólnego życia. W Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się wydarzenie, na którym życzenia szczęścia i pomyślności złożyli prezydent miasta, Krzysztof Matyjaszczyk, oraz kierownik USC, Rafał Bednarz. Każde z tych małżeństw otrzymało Medal Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz piękne kwiaty jako wyraz uznania.

Odznaczenie Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to cywilne wyróżnienie państwowe przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom naszego kraju, którzy pozostają w związku małżeńskim przez co najmniej 50 lat. Tradycja przyznawania tego medalu sięga roku 1960. Na przestrzeni lat wielu małżeństw z Częstochowy otrzymało to odznaczenie, a każdego roku dołącza do nich co najmniej 100 kolejnych par zamieszkujących to miasto.

Uroczystości jubileuszowe Złotych Godów są ważnym i wzruszającym wydarzeniem dla uczestniczących w nich małżeństw, podkreślającym wartość długotrwałego związku oraz wspólnie przeżytych chwil. Honorowanie tych par Medalem Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyraz uznania za ich trwałe i niezawodne więzy, które nie tylko przetrwały, ale też wzmocniły się na przestrzeni lat.