Częstochowska sądowa batalia radnego Łukasza K.

Sąd Okręgowy w Częstochowie oddalił apelację prokuratury, która wnosiła o karę dla radnego Łukasza K. za udział w głosowaniu dotyczącym jego osoby. Prokuratura odnosiła się do sytuacji, w której radny wystosował apel do prezydenta miasta z prośbą o uwzględnienie jego dymisji z funkcji naczelnika w Centrum Usług Komunalnych.

Podczas procesu apelacyjnego, Sąd Okręgowy w Częstochowie stwierdził, że wyrok wydany w pierwszej instancji jest zgodny z następstwami czynu i prawidłowo interpretuje obowiązujące przepisy. Sąd zdecydował o utrzymaniu pierwotnego wyroku, który uznał Łukasza K. za winnego naruszenia art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten wyraźnie stanowi: „Radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego”.

Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Częstochowie, wydaną prawomocnie w kwietniu, radny został uznany za winnego, jednak postępowanie karne zostało warunkowo umorzone na okres jednego roku. Sąd wyznaczył również obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości 2 tys. zł, przeznaczonych na Fundusz Sprawiedliwości.