Dofinansowania w obszarze sportu zostały ogłoszone

Wyniki działań w obszarze sportu zostały zgłoszone w 2023 roku. Miasto przeznaczyło ok. 4 mln zł na dotacje na wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży oraz 1 mln zł na konkurs główny. W obu rundach dotacje otrzymały 73 projekty.

Dotacje na realizację zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży otrzymało 59 organizacji, w tym 18 uczniowskich klubów sportowych. Część z nich, korzystając z miejskich inicjatyw, zainwestowała środki w dotacje na remont sal lekcyjnych, m.in. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie.

Zróżnicowane wsparcie otrzymają: Klub Sportowy SKRA Częstochowa SA, KU AZS Uniwersytetu Częstochowskiego oraz CKS Budowlani.

W ramach drugiego działania „Przygotowanie i udział w sporcie wyczynowym” granty otrzyma 14 organizacji. Więcej środków otrzymają: KS SKRA Częstochowa SA oraz stowarzyszenie sportowe dzieci i dorosłych „Siatkówka 2002”.