Dofinansowanie w wysokości 110 mln zł dla gmin powiatu kłobuckiego na realizację projektów związanych z OZE, kanalizacją czy ścieżkami rowerowymi

Przyznano imponującą sumę 700 000 000 zł na wsparcie Subregionu Północnego, którego częścią są Częstochowa oraz gminy należące do powiatów częstochowskiego, myszkowskiego i kłobuckiego. Środki te będą dystrybuowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Gmina Wręczyca Wielka to jedna z tych, które skorzystają z tej wielkiej puli funduszy. Nasz powiat będzie miał do dyspozycji kwotę 110 725 486 zł.

Wśród różnych obszarów, które otrzymają finansowe wsparcie, znajdują się przede wszystkim projekty związane z energią odnawialną (OZE), infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, zarządzaniem odpadami komunalnymi oraz budową regionalnych tras rowerowych. Dodatkowo, niewątpliwie wzrośnie znaczenie kultury i turystyki w rozwoju subregionalnym, co również ma zostać wsparte z wyżej wymienionych środków.