Dworzec PKP w Częstochowie na celowniku wyburzenia: czy uda się go uratować?

W ostatnim czasie obiegła nas informacja o trzech firmach, które zdecydowały się na udział w przetargu na renowację dworca Częstochowa Główna. Plan tej inwestycji zakładał rozebranie istniejącej infrastruktury, co spotkało się z krytyką ze strony lokalnej społeczności. Jak się jednak okazuje, dla tego symbolicznego dla miasta budynku istnieje jeszcze szansa na ocalenie. Dochodzą do nas wiadomości, że Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą w Katowicach podjął decyzję o zainicjowaniu procedury administracyjnej dotyczącej zarejestrowania budynku jako zabytek.

Wybór firmy, która zajmie się przebudową dworca Częstochowa Główna była decyzją ogłoszoną przez PKP S.A., a proces ten został zakończony 27 lipca bieżącego roku. W tym dniu nastąpiło uroczyste otwarcie zgłoszonych ofert. Do rywalizacji stanęły trzy przedsiębiorstwa, które wystawiły propozycje finansowe wahające się od kwoty blisko 140 milionów złotych brutto do nieco ponad 155,5 miliona złotych brutto.

Z informacji przekazanych nam przez Bartłomieja Sarnę z PKP wynika, że w chwili obecnej trwa etap oceny ofert przez komisję przetargową. Data rozpoczęcia prac jest uzależniona od wyników procesu przetargowego oraz momentu zawarcia umowy z firmą wybraną w ramach tego postępowania. Plany zakładają, iż prace konstrukcyjne powiązane z renowacją dworca Częstochowa zostaną wszczęte jeszcze w tym roku.

Niemniej jednak nadal jest niepewne, czy planowane wyburzenie rzeczywiście się odbędzie…