Przetarg na utylizację odpadów z nielegalnego składowiska w Częstochowie

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne, działające w imieniu miasta, wystawiło ogłoszenie o przetargu na usunięcie i przetworzenie odpadów niebezpiecznych zgromadzonych na nielegalnym składowisku, zlokalizowanym przy ul. Filomatów – na terenie prywatnie zarządzanych magazynów.

Zadanie, które stanęło przed potencjalnym wykonawcą, to całkowite usunięcie wszystkich odpadów z tego miejsca do końca roku 2025. Z uwagi na znaczną ilość tych odpadów, szacowaną na około 6 tysięcy ton, a także ze względu na ograniczenia dotyczące ich przyjmowania do procesu utylizacji, cała operacja ma być podzielona na etapy. Pierwsze działania mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Koniec 2023 roku jest terminem, do którego wykonawca musi usunąć, przewieźć i unieszkodliwić minimum 200 ton odpadów niebezpiecznych. W następnym roku ta liczba ma wzrosnąć do co najmniej 2,5 tysiąca ton. Pozostałe odpady mają zostać zutylizowane w trzecim roku pracy nad projektem.

Wśród obowiązków wykonawcy znajdują się wszystkie czynności konieczne do załadunku, transportu i utylizacji odpadów nielegalnie zgromadzonych i przechowywanych na nieruchomości położonej przy ul. Filomatów 28. Oczywiście wszystko to musi odbywać się przy należytym zabezpieczeniu miejsca oraz samego procesu transportu.