Dzień Inżyniera na Politechnice Częstochowskiej

W związku z tym wydarzeniem Politechnika Częstochowska zorganizowała 6 marca zajęcia i warsztaty popularyzujące wiedzę techniczną. Ustanowiony w 2020 roku z inicjatywy Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich Międzynarodowy Dzień Inżyniera ma podkreślać rolę twórców technologii i znaczenie ich pracy dla społeczeństwa.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów PCZ odbyły się warsztaty prowadzone przez praktyków częstochowskich firm. Absolwenci wyższych uczelni (i nie tylko) zachęcali uczniów szkół średnich do zostania inżynierami. Największe firmy działające w mieście i regionie miały okazję zaoferować studentom swoje zatrudnienie.

Odbyły się również quizy techniczne oraz panel dyskusyjny, podczas którego absolwenci Politechniki Częstochowskiej opowiedzieli o swoich planach zawodowych. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jednym z punktów tego programu jest współpraca Politechniki z dwiema szkołami –V LO im. A. Mickiewicza oraz VIII LO Samorządowym w Częstochowie.