Kastracja kotów wolnożyjących za darmo

Miejski Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zainicjował coroczny program sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących w Częstochowie.

W poprzednich latach akcję koordynowała – na podstawie umowy – organizacja prozwierzęca, bowiem nie było zainteresowania udziałem w konkursie przetargowym i otrzymywaniem na niego dotacji – mimo starań Urzędu Miasta. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytkach publicznych i o wolontariacie.

W tym roku stowarzyszenie „Częstochowa Przyjazny Jerzykom w Dzielnicy Stradom” spełniło wszystkie wymagania i otrzymało dofinansowanie na prace sterylizacyjno-kastracyjne kotów wolno żyjących. Miasto zachęca opiekunów socjalnych kotów wolno żyjących w Częstochowie do przyłączenia się. Jest to jedna z tych inicjatyw, które pozwolą na uniknięcie sytuacji gdy koty wolnożyjące zaczynają stwarzać niebezpieczeństwo chociażby ze względu na liczne choroby.