Nowy okres świadczeń 500+

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o zasiłek rodzinny „Rodzina 500+” w nowym okresie zasiłkowym.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” przysługuje rodzicom i opiekunom, niezależnie od ich dochodów, na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Aby otrzymać zasiłek wychowawczy w nowym okresie zasiłkowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., należy złożyć odpowiedni wniosek do ZUS online. Można to zrobić na kilka sposóbów. Dzięki oficjalnej aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia czy bankowości elektronicznej wielu polskich banków.

Nowy sezon Rodzina 500+ wystartuje 1 czerwca. Termin wypłaty świadczenia uzależniony jest od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Każdy prawidłowo złożony wniosek do 30 kwietnia będzie gwarantował ciągłość wypłaty świadczeń, tj. środki trafią do zainteresowanych do 30 czerwca.