Egzamin na prawo jazdy zdrożeje

Osoby zdające egzaminy na prawo jazdy w województwie śląskim zapłacą więcej za egzaminy.

Niestety zdrożeją wszystkie egzaminy włącznie z egzaminem teoretycznym którego cena wzrośnie z 30zł do 50zł. Egzaminy praktyczne też staną się droższe. Jednak tu podwyżka zależna jest od kategorii zdawanego egzaminu. Podwyżka jest efektem zmian w prawie, dzięki którym to sejmiki wojewódzkie regulują wysokość opłat, a nie ustawodawca.

Obecnie w województwie Śląskim znajdują się trzy wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego (WORD). W Katowicach, Bielsku-Białej i w Częstochowie, które mają jeszcze oddziały. Jak argumentują radni część z ośrodków zamknęła rok 2022 z wynikiem ujemnym co znaczy, że trzeba było do nich dokładać.

Sejmik zgodził się na wniosek dyrektorów Ośrodków egzaminacyjnych, aby nowe stawki wyglądały w następujący sposób:

  • część teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy 50zł
  • część praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem 200zł
  • część praktycznej w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+ E, C1+ E, C, C+ E, D, D+ E lub D1+ E – 250 zł.