Konkurs plastyczny „Kot Marzeń”

Szkoła podstawowa nr. 32 w Częstochowie, wraz z filią Biblioteki Publicznej nr 14 pragną zaprosić do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na poziomie wojewódzkim „Kot Marzeń”. Chętni mogą nadsyłać zgłoszenia do 17 lutego. Konkurs ten jest skierowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa śląskiego. Każdy może zgłosić jedną pracę wykonaną techniką collage w formacie A4 (klasy I-III) lub asamblaż w formacie A3 (klasy IV-VIII).

Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni oraz popularyzację technik plastycznych. Organizatorzy chcą by plastyka była postrzegana jako środek wypowiedzi. Pragną również uświadomić uczestnikom potencjał twórczy jaki mogą w sobie znaleźć.

Organizatorzy nie stawiają żadnych wymogów, jeśli chodzi o formę pracy. „Kot Marzeń” może być dowolnie interpretowany przez uczestników, niezależnie od tego jak śmiałe i szalone byłyby ich pomysły. Ważne by do pracy dołączone były dane autora lub autorki.  Takie jak imię i nazwisko wraz z klasą, szkołą oraz opiekunem plastycznym. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza, ul. K. Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa lub dostarczyć osobiście do szkoły do 17 lutego.