Program Olimpia dla szkół

W 100-lecie pierwszych występów naszej reprezentacji na igrzyskach olimpijskich, Ministerstwo Sportu i Turystyki chce ustanowić program Olimpia. Jest to program budowy tysiąca hal sportowych które mają znajdować się przy szkołach. Informacja ta w środę znalazła się w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Program ten miałby zostać zatwierdzony przez radę ministrów w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Program Olimpia to Program budowy 1000 przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. Ma być programem wieloletnim w ramach którego budżet państwa będzie dofinansowywał budowę hal sportowych lekkiej konstrukcji.

Celem tego programu jest oczywiście promocja sportu wśród dzieci i młodzieży jak i stworzenie bądź poprawienie warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego przez cały rok, jak i treningów sportowych. Zwłaszcza tyczy się to obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich.