Filharmonia Częstochowska zawarła porozumienie

Istnieje możliwość wspólnego zarządzania, a tym samym współfinansowania Filharmonii Częstochowskiej przez samorząd miasta i województwa śląskiego. Rada Miasta podjęła uchwałę w tej sprawie. Filharmonia jest obecnie instytucją kultury, której właścicielem i fundatorem jest Częstochowa.

Propozycja jest wynikiem konsultacji i wstępnego planowania między marszałkiem a urzędnikami miejskimi. Wcześniej marszałek województwa Jakub Chełstowski wyraził chęć podjęcia negocjacji w tej sprawie na skutek zapytania przedstawiciela Sejmiku Wojewódzkiego Częstochowskiego Stanisława Gmitruka (obecnie wicemarszałek Sejmiku).

Wykonanie przez Filharmonię Częstochowską Bronisława Hubermana jako organizacji kulturalnej odbywałoby się wspólnie na podstawie porozumienia między Miastem Częstochowa a Województwem Śląskim, którego szczegóły są obecnie przedmiotem dyskusji.

W ocenie miasta podjęcie inicjatywy współkierowania Filharmonią Częstochowską przez samorząd Częstochowy i władze marszałkowskie jest słuszne ze względu na:

  • „ponadregionalny charakter działalności Filharmonii w zakresie prezentacji wartościowych form muzyki klasycznej, jazzowej i rozrywkowej, polskiej i zagranicznej, edukacji muzycznej umożliwiającej przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru muzyki we wszystkich jej gatunkach, promocji twórczości muzycznej, rozpoznania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb w dziedzinie kultury muzycznej oraz organizacji wydarzeń kulturalnych, a także innych działań wpisujących się w misję i strategię rozwoju Województwa Śląskiego;
  • status Filharmonii Częstochowskiej jako największej i jedynej tego typu samorządowej instytucji kultury funkcjonującej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego;
  • doświadczenie w zakresie realizowanych projektów i pozyskiwania środków wojewódzkich, ogólnopolskich oraz unijnych;
  • współpracę pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Filharmonią Częstochowską”.