Miejski Szpital Zespołowy otrzymał pomoc od miasta

Rada Miasta Częstochowy podjęła w ubiegłym roku decyzję o wypłacie straty netto Miejskiego Szpitala Zespołowego za 2022 rok w wysokości ponad 14,5 mln złotych i zatwierdziła sprawozdanie finansowe placówki. Brak wsparcia ze strony samorządu doprowadzi do problemów w funkcjonowaniu szpitala i doprowadzi do obniżenia poziomu bezpieczeństwa medycznego mieszkańców Częstochowy i subregionu.

W 2022 roku SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony znajdujący się przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie – składa się z oddziałów szpitalnych ul. Mirowska, Mickiewicza i Bona – pracowały w całodobowych służbach opieki szpitalnej, specjalistycznych placówkach służby zdrowia oraz innych służbach medycznych mających na celu ochronę, ratowanie, przywracanie i uśmiech. W ubiegłym roku zatrudnił pielęgniarki, ratowników medycznych i personel na około 850 etatach.

W 2022 roku Miejski Szpital Zespołowy osiągnął przychody w wysokości 147,9 mln złotych, a łączne koszty operacyjne przekroczyły 168,6 mln złotych. Wpływy z działalności biznesowej szpitala spowodowały stratę w wysokości ponad 20,8 mln złotych, która została anulowana w ramach audytu regulacyjnego rocznego sprawozdania finansowego szpitala.