Podjęto decyzję o ochronie miasta przed powodziami

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie oceny sytuacji przeciwpowodziowej w Częstochowie. Informacje te utworzą dokument, który właściwa instytucja w Katowicach przygotuje dla całego województwa śląskiego.

Dokument załączony do uchwały z 26 kwietnia zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony przeciwpowodziowej w Częstochowie. Znajdziemy tam – obok stanu odwodnienia czy danych o długości rzek i jezior – ocenę ryzyka, informacje o strefach zalewowych. Odczytać można również informacje o stanie rzek i zlewni (po badaniach z ostatnich dwóch lat) czy stanie technicznym i poziomie bezpieczeństwa rzek i tym podobnych. Artykuł obejmuje aż 14 kilometrów plaż w Kanale Kucelinka, których budowę (i jednocześnie rozbudowę) kontynuowano. Przedstawia również fundusze i naprawy potrzebne do ochrony miasta przed powodzią.

Miejski system przeciwpowodziowy uznaje się za odpowiednio reagujący i sprawny w przypadku powodzi. Jak wspomniano, Częstochowa posiada dobrze rozwinięty zbiornik przeciwpowodziowy. Również telemetryczny system monitoringu rzeki (monitoring poziomu wody) oraz rozbudowany system ostrzegania z syrenami alarmowymi. System monitoringu poziomu rzek został zrealizowany z budżetu miasta. Od 2021 roku jest on projektowany, budowany i zarządzany przez Zakład Meteorologii i Zasobów Wodnych. Od początku 2018 roku wszystkimi rzekami i terenami zalewowymi zarządza Krajowy Zarząd Wodny zwany Wodami Polskimi.