Fundusze Europejskie zwiększają finansowanie dla Częstochowy

Subregion Północny województwa śląskiego, skupiający na swoim terenie łącznie 34 jednostki administracyjne, ma otrzymać niemal 700 mln zł w ramach Funduszy Europejskich przeznaczonych dla Śląskiego. Częstochowa, stojąca na czele tego regionu, jest uprzywilejowana do otrzymania 285 mln zł. Porównując do poprzedniego okresu finansowego, jest to kwota niemal o połowę większa.

Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są działaniem wprowadzonym od 2014 roku. Częstochowa oraz jej sąsiednie gminy zawarły dobrowolne porozumienie umożliwiające aplikowanie o fundusze zarówno w konkursach regionalnych, jak i tych dedykowanych wyłącznie dla RIT-u. Dzięki temu udało się zwiększyć dostępność do unijnych dofinansowań. W ciągu ostatnich czterech lat współpraca ta została sformalizowana. Samorządy Subregionu Północnego zdecydowały się na formalne zrzeszenie w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.