Modernizacja linii kolejowej między Częstochową a Łodzią: Polskie Linie Kolejowe ogłaszają plany

Podpisane zostało porozumienie dotyczące przeprowadzenia procesu modernizacji na trasie kolejowej łączącej Częstochowę z Łodzią. Zgodnie z zapowiedziami PKP Polskie Linie Kolejowe, realizowane będą prace renowacyjne na tej linii, która stanowi łącznik pomiędzy województwem śląskim a łódzkim.

Katarzyna Głowacka, przedstawicielka zespołu prasowego PKP PLK, informuje, że nowe stacje zostaną wybudowane na terenie obu wymienionych województw. Na obszarze Śląska powstaną stacje: Częstochowa Rząsawa, Mykanów, Cykarzew Stary, Cykarzew Północny i Stary Broniszew. W województwie łódzkim natomiast zlokalizowane będą następujące przystanki: Ważne Młyny, Nowa Brzeźnica, Pieńki Dubickie, Strzelce Wielkie, Wistka i Biała. Nowo utworzone stacje mają na celu poprawę dostępności do usług kolejowych na linii numer 146, czyli trasie Częstochowa Chorzew Siemkowice.

Głowacka dodaje, że na każdym z peronów planowane są takie udogodnienia jak wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oświetlenie LED. Dzięki temu mieszkańcy jedenastu obsługiwanych miejscowości zyskają na lepszych warunkach korzystania z usług kolejowych, zarówno podczas podróży, jak i oczekiwania na pociąg. Prace modernizacyjne mają zostać przeprowadzone jeszcze w bieżącym roku, a kolej stara się również dostosować swoje usługi do potrzeb osób niepełnosprawnych.