Instalacja systemu monitoringu w przejściu podziemnym DK91 w Częstochowie w odpowiedzi na akty wandalizmu

Częstochowa jest miastem, które ma zamiar wyposażyć nowo utworzone przejście podziemne pod drogą krajową nr 91 w system monitoringu. Ta decyzja jest reakcją na niedawne incydenty dewastacji, które niepokoiły zarówno obywateli, jak i lokalną administrację. Celem monitoringu nie tylko jest odstraszanie przyszłych wandali, ale również umocnienie poczucia bezpieczeństwa tych, którzy korzystają z tego tunelu.

Niedawno otwarte przejście podziemne pod DK91 w Częstochowie szybko padło ofiarą aktów wandalizmu. Zaledwie kilka dni po inauguracji tunelu, jego ściany zostały pokryte niechcianymi graffiti, a teren dookoła zaśmiecony. Dodatkowo, słabe oświetlenie skłoniło mieszkańców Rakowa do wyrażenia swoich obaw dotyczących bezpieczeństwa podczas wieczornych spacerów.

Niestety, nowe przejście podziemne stało się szybko celem działań wandali. Graffiti pokrywało ściany tunelu, a windy i inne elementy przejścia zostały uszkodzone. Te incydenty doprowadziły do poczucia dyskomfortu wśród mieszkańców korzystających z nowej infrastruktury.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podkreślił jednak, że przejście podziemne nie jest jeszcze pod ich zarządem. „Nie zostało nam jeszcze formalnie przekazane. Wciąż nie podpisano ostatecznego protokołu, więc odpowiedzialność za utrzymanie czystości tego miejsca podczas tymczasowego użytkowania przez obywateli spoczywa na głównym wykonawcy. Informujemy go o tym i przypominamy, że powinien tam utrzymać porządek. Niestety, mieszkańcy szybko pokazali brak szacunku dla tego miejsca” – mówi rzecznik MZD w Częstochowie, Maciej Hasik.

Miejski Zarząd Dróg zdecydował, że ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców i wspomniane akty wandalizmu, we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy, który odpowiada za koordynowanie miejskiego monitoringu, kamery zostaną zamontowane w obrębie nowego przejścia podziemnego pod al. Wojska Polskiego przy ul. Brzozowej jeszcze w tym roku. Układ ten będzie spójny z ogólnym systemem monitoringu miasta.