Ksiądz z Częstochowy skazany za nawiązanie niemoralnej relacji z dwiema nieletnimi

Ksiądz Stanisław Ś., starszy o 21 lat od jednej ze swoich ofiar, nawiązał początkowo niewinne więzi z młodą parafianką. Jednakże, kiedy dziewczyna osiągnęła wiek 15 lat, stosunki między nimi ewoluowały w kierunku emocjonalno-seksualnym. Ten niepokojący scenariusz to fragment wyroku nałożonego na duchownego z Częstochowy, który pełnił również funkcję szkolnego katechety. Stanęło mu zarzucić przestępstw o charakterze seksualnym skierowanych przeciwko dwóm nastolatką. Kara, jaką ma do odbycia to 4 lata i 2 miesiące pozbawienia wolności.

Dnia 24 stycznia 2024 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie podjął decyzję o nieprawomocnym skazaniu księdza Stanisława Ś. Duchowny został aresztowany w lipcu 2022 roku pod zarzutem popełnienia czynów o charakterze seksualnym wobec dwóch niepełnoletnich dziewcząt. Proces prowadzony był za zamkniętymi drzwiami, a uzasadnienie wyroku utrzymano w tajemnicy.

Sąd uznał za potwierdzone, że ksiądz w styczniu 2020 roku, wielokrotnie pokazywał nieletniej Kingie materiały pornograficzne. Dziewczyna miała wówczas mniej niż 15 lat. Ksiądz przesyłał jej zdjęcia swojego przyrodzenia za pomocą komunikatorów internetowych. Ponadto, namawiał dziewczynę do przesyłania mu swoich nagości i intymnych zdjęć. W ten zastanawiający sposób duchowny pragnął obudzić uczucia u młodej nastolatki.