Liberty Częstochowa: Wierzyciel wnioskuje o upadłość huty

Upadłość Huty Liberty Częstochowa może stać się rzeczywistością, bowiem jeden z jej wierzycieli zdecydował się wystąpić do sądu z odpowiednim wnioskiem. Proces jest obecnie rozpatrywany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, który mianował tymczasowego nadzorcę do sprawy. Mimo to, huta nadal twierdzi, iż podjęte działania mają na celu przywrócenie produkcji i nie zamierza ani sprzedawać zakładu, ani ogłaszać jego upadłości.

Działania mające na celu przywrócenie działalności produkcyjnej przez Liberty Częstochowa jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Pomimo to, prace są kontynuowane z decyzją o dalszym monitorowaniu sytuacji. Wnioskodawca, który domaga się ogłoszenia upadłości huty, zatwierdził Sąd Rejonowy w Częstochowie do badania i oceny wniosku.

Przy tym Liberty zapowiedziało przeprowadzenie „przeglądu opcji strategicznych” dla trzech pozostałych zakładów. Możliwość sprzedaży aktywów jest jednym z rozważanych scenariuszy. Jednakże co do obiektu w Częstochowie, takie plany rzekomo nie są prowadzone.

Huta Liberty Częstochowa jest nieczynna od kilku miesięcy. W marcu zapowiedziano chęć wznowienia produkcji i rozpoczęto testy urządzeń i instalacji oraz negocjacje z dostawcami mediów, usług i materiałów. Został nawet powołany specjalny „gabinet wojenny”, który miał za zadanie przywrócić produkcję po przerwie trwającej od połowy grudnia. Chociaż początkowo panował optymizm, to jednak na razie produkcja nie została wznowiona.