Nielegalne wysypisko przy ul. Filomatów zniknie

Częstochowa otrzymała dotacje na unieszkodliwianie i przetwarzanie odpadów niebezpiecznych nielegalnie składowanych na prywatnych wysypiskach przy ul. Filomatów. W efekcie proces ich eksportu rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Jednocześnie, zgodnie z art. Zgodnie z art. 26a ustawy o odpadach, samorząd terytorialny został zobowiązany do usunięcia odpadów po przeprowadzeniu odpowiednich procedur oraz zapewnienia pomocy finansowej na realizację tych prac.

Biorąc pod uwagę koszt usuwania i unieszkodliwiania odpadów – szacowany na 68 milionów złotych – należało znaleźć możliwość zewnętrznego dofinansowania. W przeciwnym razie całkowity koszt projektu, którego realizację przekazano samorządowi, zwiększyłby budżet miasta, a tym samym mieszkańców Częstochowy. Jednocześnie winę za nielegalne wyrzucanie śmieci w naszym mieście (i innych gminach) ponoszą grupy, których działalność przestępcza nie została skutecznie zwalczana przez ówczesnych urzędników państwowych.