Nowy program "Czas na staż" otwarty dla tysiąca uczniów częstochowskich szkół technicznych i branżowych

Program „Czas na Staż” w Częstochowie, dofinansowany z europejskich funduszy w kwocie 3,8 mln zł, staje się dostępny dla prawie tysiąca uczniów z 16 lokalnych szkół technicznych i branżowych. Rozpoczął się właśnie proces rekrutacji do tego projektu.

Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent miasta Częstochowy, podkreśla długotrwałe zaangażowanie miasta w wsparcie edukacji zawodowej i branżowej oraz praktycznej nauki zawodów. Jego zdaniem, im większa liczba praktyk odbywanych w realnym środowisku pracy u lokalnych pracodawców, tym lepiej młodzi ludzie będą przygotowani do przyszłych wyzwań zawodowych i podejmowania decyzji o swojej karierze.

Innowacyjność nowo wprowadzonego programu stażowego polega na oferowaniu uczestnikom stypendium wynoszącego 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę, jako rekompensatę za czas poświęcony na naukę zawodu. Istotnym aspektem tego wsparcia finansowego jest motywowanie młodych ludzi do rozwijania umiejętności przydatnych w pracy, a także skupiania się na praktycznej nauce zawodów w częstochowskich firmach.

Piotr Grzybowski, zastępca prezydenta, podkreśla korzyści programu dla lokalnych firm. Dzięki zaangażowaniu pracodawców w proces edukacyjny, osoby zdobywające kluczowe umiejętności na lokalnym rynku pracy mogą stać się cennymi pracownikami tych firm w przyszłości.

Obecne duże zapotrzebowanie na szkolenia uczniów oraz stworzenie pełnego wyposażenia do firmowych szkoleń potwierdza jeden z miejscowych pracodawców – Franciszek Pietraszko, prezes Frank-Cars Częstochowa.