Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej – burzliwe dzieje

Znajdujący się od setek lat w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze obraz przedstawiający Maryję z dzieciątkiem jest przedmiotem kultu religijnego. Obraz ma burzliwą historię i związany jest także z licznymi legendami. Według wielu chrześcijan poprzez obraz Matka Boża dokonuje uzdrowień i cudów, które przez setki lat istnienia klasztoru były skrzętnie dokumentowane.

Skąd wziął się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w Polsce?

Pochodzenie słynnego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej to przyczyna wielu dyskusji. Badacze nie mogą w tej kwestii dojść do porozumienia. Jedyne, co udało się potwierdzić to fakt, że obraz pochodzi z XIV wieku i namalował go nieznany włoski malarz. Skąd dzieło znalazło się w klasztorze na Jasnej Górze? Jak wynika z dokumentacji, to książę Władysław Opolczyk podarował obraz klasztorowi. Od tego momentu stał się on symbolem tego miejsca i jednym z najcenniejszych dzieł.

Cudowny obraz stał się źródłem licznych legend zarówno przez swoje pochodzenie, jak i liczne ataki. Klasztor na Jasnej Górze był często napadany — z powodów politycznych, religijnych i czysto rabunkowych. Podczas jednego z takich napadów obraz został mocno zniszczony, pocięty szablami i przebity. Zniszczony obraz przewieziono do Krakowa, a tam jego naprawą zajęli się malarze ruscy. Artyści nie znali się na pierwotnej technice malarskiej, w jakiej powstał obraz, dlatego odtworzyli wizerunek po swojemu. Zostawili również szramę na policzku Matki Bożej, na pamiątkę ataku. W takiej postaci obraz przetrwał do dzisiaj.

Tajemnice i legendy związane z obrazem

Mimo licznych badań nad obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej wciąż nie wiadomo, skąd właściwie się wziął. Wiadomo, że był dwukrotnie przemalowywany, co potwierdza zapiski historyczne o zniszczeniach, jakich dokonali bandyci.

Prawdziwe kontrowersje wzbudzają zapiski o licznych cudach i uzdrowieniach, jakie miały i mają miejsce na Jasnej Górze właśnie z powodu obrazu. Jeden historyczny przypadek — uzdrowienie Tekli Bobrowskiej w 1786 został zbadany i potwierdzony podczas urzędowego procesu. To jedyny potwierdzony przypadek, jednak w klasztorze znajdują się opasłe księgi opisujące liczne przypadki uzdrowień.

Obecnie obraz Matki Boskiej Częstochowskiej objęty jest kultem w całej Polsce, a także w wielu innych krajach, m.in. Rosji, Niemczech, Austrii, czy Chorwacji.