Oszczędność dla Częstochowy. Zmiany w uchwałach budżetowych pozwoliły uniknąć zwrotu pieniędzy na przebudowę

Działania podejmowane przez urzędników miejskich podczas ostatniej sesji doprowadziły do nowelizacji uchwały budżetowej. W jej treści pojawiła się informacja o rezygnacji z konieczności zwrotu 7,7 mln zł, które miały być przeznaczone na remont tzw. „gierkówki”. Powodem tej decyzji było odkrycie, że te same prace były finansowane dwukrotnie, co jest absolutnie nieakceptowalne.

Niezwykle korzystnym zdarzeniem dla miasta było to, że udało się zaksięgować dofinansowanie do projektu modernizacji Alei Wojska Polskiego jeszcze przed końcem poprzedniego roku. W efekcie osiągnięto ten cel mimo tego, że prace budowlane nadal trwają. Dzięki temu, miasto uniknęło ryzyka konieczności zwrotu dotacji w wysokości około 160 mln zł. To ogromna suma, jaką Częstochowa zyskała z funduszy Unii Europejskiej w ramach budżetu na lata 2014 – 2020.

Konieczność zwrotu tych środków byłaby katastrofalna dla miejskiego budżetu. Całkowity koszt projektu przebudowy Alei Wojska Polskiego wynosi niemal 400 mln zł. Wysoka kwota wynika między innymi z problemów z wykonawcą. Pierwotne prace budowlane, które NDI obecnie kończy, zostały wycenione na 359 mln zł. Poprzednie konsorcjum miało umowę na realizację tych prac za sumę 195,5 mln zł, ale domagało się dodatkowo waloryzacji kontraktu na kwotę 100 mln zł.