Pierwsze wydarzenie „Parkitka na zdrowie” w częstochowskim szpitalu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie po raz pierwszy zorganizował imprezę o nazwie „Parkitka na zdrowie”, podczas której uczestnicy mogli skorzystać z licznych konsultacji, szkoleń i porad. Wydarzenie to umożliwiło rozmowy nie tylko z lekarzami, ale także z przedstawicielami różnorodnych instytucji współpracujących ze szpitalem na co dzień. Jako dodatkową atrakcję oferowano próbowanie dań kuchni szpitalnej.

Celem tego wydarzenia było przedstawienie mieszkańcom Częstochowy szerokiego wachlarza możliwości oferowanych nie tylko przez poszczególne oddziały szpitalne, ale także przez fundacje oraz organizacje pozarządowe, które ściśle współpracują z placówką – jak mówiła Agnieszka Sanojca, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

W ramach wydarzenia „Parkitka na zdrowie”, do współudziału zaproszone były między innymi takie instytucje jak Uniwersytet Jana Długosza czy straż pożarna. Każda z uczestniczących organizacji miała swoje konkretne zadanie do wykonania. W ten sposób, uczestnicy mogli poznać szeroką gamę ofert i możliwości współpracy ze szpitalem oraz jego partnerami zewnętrznymi, co pozytywnie wpłynęło na promocję takiej współpracy oraz świadomość zdrowotną mieszkańców Częstochowy.