Plan likwidacji nielegalnych składowisk odpadów w Częstochowie

Miasto Częstochowa podjęło decyzję o likwidacji niebezpiecznej i nielegalnej składowisk odpadów, które znajdują się w prywatnych magazynach zlokalizowanych przy ulicy Filomatów, w bliskiej odległości od centrum miasta. W tym celu ogłoszono przetarg na usunięcie tych odpadów, z czego przewidywane koszty operacji to około 70 milionów złotych.

Według szacunków urzędu miasta, ilość zgromadzonych odpadów w halach magazynowych przy ulicy Filomatów wynosi około 6 tysięcy ton. Tomasz Jamroziński, przedstawiciel Urzędu Miasta Częstochowa, wyraził nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się usunąć pierwsze 200 ton odpadów. Plan zakłada stopniowe usuwanie odpadów do roku 2025, kiedy to całe składowisko powinno zostać zlikwidowane.

Obecnie, dostęp do terenu magazynów jest ograniczony, a cały obszar jest pod stałą obserwacją oraz patrolowany. Koszt procesu wywozu i utylizacji zgromadzonych tam odpadów będzie wysoki i szacowany jest na kilkadziesiąt milionów złotych. Finansowanie tej operacji ma pochodzić m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.