Planowana modernizacja linii kolejowej Kielce-Częstochowa dla lepszej funkcjonalności stacji Kielce Herbskie

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe ma na celu poprawę infrastruktury na trasie Kielce-Częstochowa, szczególnie na stacji Kielce Herbskie, co jest kluczowym aspektem planowanej inwestycji. Informacje o już zawartej umowie w tej sprawie zostały przekazane przez samego inwestora.

Umowę dotyczącą wymiany rozjazdów oraz wybranych odcinków torów na stacji Kielce Herbskie, podpisano między PKP PLK a firmą KZN Rail. Celem inwestycji jest ułatwienie podróżowania na trasie pomiędzy miastami Kielce a Częstochowa, jak poinformowało PKP Polskie Linie Kolejowe w czwartek.

Umowa złożona przez PLK SA i spółkę KZN Rail obejmuje nie tylko wymianę rozjazdów i fragmentów torów, ale także modernizację elementów sieci energetycznej oraz urządzeń do sterowania ruchem kolejowym.

Na mocy umowy, firma wykonawcza przeprowadzi również prace związane z instalacją nowego oświetlenia oraz niezbędnej infrastruktury podziemnej, takiej jak kable czy światłowody. Jak poinformował Piotr Hamarnik, członek zespołu prasowego PKP PLK w czwartek 18 stycznia, inwestycja wartą ponad 12,5 miliona złotych netto przyczyni się do znacznej poprawy funkcjonalności stacji Kielce Herbskie.