Zmiany w organizacji ruchu na ulicy Legionów – czy są potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa?

Po początku roku, kiedy to doszło do tragicznego zdarzenia na ulicy Legionów, gdzie śmierć po spotkaniu z samochodem poniosły dwie piesze, podjęto dyskusję na temat konieczności wprowadzenia zmian związanych z organizacją ruchu drogowego. Celem tych potencjalnych modyfikacji jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu.

Ulica Legionów ma sobie przypisaną etykietę miejsca niebezpiecznego, co potwierdził wspomniany wcześniej tragiczny incydent. Zwraca się uwagę na nieodpowiednie oświetlenie terenu, które utrudnia widoczność zarówno kierowcom, jak i pieszym. Wysuwane są również propozycje przesunięcia przystanku autobusowego oraz instalacji dynamicznej sygnalizacji świetlnej. Ta ostatnia miałaby za zadanie zwiększać czujność zarówno kierowców, jak i pieszych. Rozważa się również wydzielenie bus-pasu, aby uspokoić natężenie ruchu na tej ulicy. Propozycje te mają być przedmiotem rozmów pomiędzy właścicielami pobliskich firm oraz przedstawicielami WORD-u w Częstochowie.

Kierowcy przekazują w swoich listach do Radia Jura, że ulica Legionów jest słabo oświetlona, co utrudnia dostrzeżenie przechodzących przez jezdnię pieszych czy rowerzystów. Ta część miasta jest również miejscem dużego natężenia ruchu, szczególnie ze względu na bliskość strefy ekonomicznej i licznych zakładów pracy. Planowane zmiany mają zostać przedstawione Miastu Zarządzającemu Dróg (MZD) w Częstochowie.