Postępowanie w sprawie ochrony zabytkowej części Dworca Głównego Częstochowy: decyzja nadal niezapadła

Od sierpnia 2023 roku trwa proces, który ma na celu ustalenie, czy Dworzec Główny w Częstochowie zostanie objęty ochroną jako zabytek. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi postępowanie w tej sprawie. Jednak do dziś nie wiadomo, czy wpis do rejestru zabytków nastąpi, ponieważ konserwator potrzebuje dodatkowego czasu na podjęcie decyzji.

Dla kolejowych pracowników PKP, decyzja o rozważeniu wpisania dworca do rejestru zabytków była jak cios z nieba. Przez ostatnie lata, spółka planowała przystąpienie do inwestycji. Początkowo brano pod uwagę możliwość modernizacji obiektu, który został otwarty dla publiczności w 1996 rokiem. Ostatecznie jednak, zdecydowano się na rozbiórkę istniejącego budynku i wzniesienie nowego, znacznie mniejszego gmachu.

Koncept budynku wyłoniono w ramach konkursu architektonicznego, którego organizatorem było PKP we współpracy z częstochowskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz miastem Częstochową i częstochowskim PKS. Udział spółki autobusowej w procesie nie był przypadkowy. PKS od dłuższego czasu planowało przeniesienie się do nowych pomieszczeń, a wszystko zasugerowało, że będą to lokalizacje w nowym budynku dworca PKP. Ten miałby być wyposażony także w infrastrukturę dla autobusów dalekobieżnych.